صندوق ثابت یکم ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان از جمله صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود بوده، و در بیست‌وپنجم هر ماه سود دوره ای محاسبه و یک الی دو روز کاری بعد از بیست‌وپنجم هرماه به حساب مشتری واریز خواهد شد.

شرح و عملکرد صندوق مشترک یکم ایرانیان

صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود یکم ایرانیان در تاریخ 1387/10/28 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384 ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 10639 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سپرده و گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز ارایه درخواست صورت می‌گیرد.

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان: 

ترکیب دارایی‌ها در صندوق مشترک یکم ایرانیان

اوراق مشارکت بیش از 50 درصد از دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان را تشکیل می‌دهند. نزدیک به یک چهارم از این دارایی‌ها نیز مربوط به سپرده بانکی هستند. دقیقا به‌همین دلیل این صندوق از این توانایی برخوردار است که سود ثابتی را به سرمایه‌گذاران ارائه دهد و کمترین میزان ریسک سرمایه‌گذاری را داشته باشد. همچنین نزدیک به یک چهارم دیگر دارایی‌های این صندوق مربوط به دارایی‌های سهام است. همچنین سرمایه‌گذاری‌های این صندوق شامل این بخش‌ها می‌شود