صندوق سرمایه‌گذاری سپهر اندیشه نوین (صنوین)

صندوق‌های قابل معامله یا ETFها از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که واحدهای آن‌ها در بورس با استفاده از خدمات کارگزاری‌ها قابل خرید و فروش است. صندوق سرمایه‌گذاری سپهر اندیشه نوین از جمله این صندوق‌های قابل معامله و همچنین از نوع مختلط است. به این معنا که ریسک سرمایه‌گذاری را با افزایش تنوع دارایی‌های خود کاهش می‌دهد. نماد این صندوق در بازار بورس، صنوین است و در سال 1390 به ثبت رسیده است.

شرح و عملکرد صندوق سپهر اندیشه نوین

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر اندیشه نوین اولین صندوق قابل معامله‌ای است که مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار ایران دریافت کرده و با شماره 11196 در این سازمان به ثبت رسیده است. به‌طور کلی ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق از ETFهای سهامی کمتر و از صندوق‌های با درآمد ثابت، بیشتر است. همچنین باید توجه داشته باشید که این صندوق دارای سود دوره‌ای نیست و سود شما تنها در اختلاف قیمت خرید و فروش واحدهای این صندوق است. صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله و مختلط سپهر اندیشه نوین، اولین صندوق ETF در ایران است. این صندوق در سال 90 ثبت شده و در سال 92 کار خود را آغاز کرده است. بنابراین می‌توانید سابقه فعالیت آن و تغییرات قیمت واحدهای آن را در سایت این صندوق مشاهده کنید. مزیت دیگر این صندوق نیز در امکان سودآوری مناسب به‌دلیل مدیریت حرفه‌ای مدیران سرمایه‌گذاری آن است. با این حال اگر به‌دنبال یک سرمایه‌گذاری غیر فعال با درآمد ثابت یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سهامی هستید، به‌سادگی می‌توانید با خدمات نیب مارکت، واحدهای این صندوق‌ها را خریداری کنید. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری سپهر اندیشه نوین را با هم مرور می‌کنیم:

ترکیب دارایی‌های صندوق سپهر اندیشه نوین

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط به تنوع بالای دارایی‌ها و همچنین توزیع سرمایه بین دارایی‌های مختلف، شهرت دارند. صندوق قابل معامله و مختلط سپهر اندیشه نوین نیز دارای این ویژگی است. دارایی‌های اساسی این صندوق را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد: سپرده بانکی، 5 سهم با بیشترین وزن، سهام سایر شرکت‌ها و نیز اوراق مشارکت. دو بخش مربوط به سهام در این صندوق، سهم بیشتری نسبت به دو بخش اوراق مشارکت و سپرده بانکی دارند.