صندوق سرمایه‌گذاری سپهر اندیشه نوین (صنوین)

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر اندیشه نوین ، قابل معامله در بورس با نماد صنوین، از جمله صندوق‌های مختلط می باشد. منابع این صندوق در دارایی های با درآمد ثابت و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری می گردد. سرمایه گذار می تواند از طریق کلیه کارگزاری‌های کشور نسبت به خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری اقدام نماید.

شرح و عملکرد صندوق سپهر اندیشه نوین

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر‌اندیشه نوین در تاریخ 1390/04/05 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384 ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 11196 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سپرده، گواهی سپرده بانکی ،اوراق بهادار و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. نماد صندوق سرمایه‌گذاری سپهر‌اندیشه نوین در تابلو بورس، صنوین است و شما می‌توانید با خدمات کارگزاری‌ها درست مانند سهام، واحدهای آن را در بازار بورس، خرید و فروش کنید. 

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری سپهر اندیشه نوین:

ترکیب دارایی‌های صندوق سپهر اندیشه نوین

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط به تنوع بالای دارایی‌ها و همچنین توزیع سرمایه بین دارایی‌های مختلف، شهرت دارند. صندوق قابل معامله و مختلط سپهر اندیشه نوین نیز دارای این ویژگی است. دارایی‌های اساسی این صندوق را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد: سپرده بانکی، 5 سهم با بیشترین وزن، سهام سایر شرکت‌ها و نیز اوراق مشارکت. دو بخش مربوط به سهام در این صندوق، سهم بیشتری نسبت به دو بخش اوراق مشارکت و سپرده بانکی دارند.