صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم با نماد پالایش

صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم ، قابل معامله در بورس با نماد پالایش1 می باشد. سرمایه گذار می تواند از طریق کلیه کارگزاری‌های کشور نسبت به خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری اقدام نماید.

شرح و عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم

صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم در تاریخ 1399/06/05 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384 ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 11745 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می گیرد. نماد صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم در تابلو بورس، پالایش1 است و شما می‌توانید با خدمات کارگزاری‌ها درست مانند سهام، واحدهای آن را در بازار بورس، خرید و فروش کنید. 

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم عبارتند از: 

ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم

ساختار صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم شباهت بالایی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از نوع سهامی دارد با این تفاوت که واحدهای آن درست مانند سهام در طول روز نیز در بازار قابل معامله هستند. بخش اعظم دارایی‌های این صندوق به 5 سهم با بیشترین وزن اختصاص دارد و باقی آن را سهام دیگر شرکت‌ها تشکیل می‌دهد. همچنین از نظر سهم صنایع در سبد دارایی‌ها، بیش از 90 درصد دارایی‌های این صندوق از نوع سهام شرکت‌های فعال در زمینه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای است.