صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین پایدار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین پایدار از جمله صندوق‌های سرمایه ‌گذاری در سهام می‌باشد. بخش عمده دارایی های صندوق در سهام سرمایه گذاری می‌گردد، بنابراین سرمایه گذاری در این صندوق دارای ریسک می‌باشد.

شرح و عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین پایدار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین پایدار در تاریخ 1388/12/25 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384 ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 10771 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارایه درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه‌گذران حداکثر 7 روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین پایدار عبارتند از:

ترکیب دارایی‌های صندوق مشترک نوین پایدار

ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن‌ها است. صندوق مشترک نوین پایدار از نوع در سهام است و به‌همین دلیل بخش اعظم دارایی‌های آن را سهام شرکت‌های بورس تشکیل می‌دهد. اگرچه درصد دارایی‌ها بر اساس معاملات و سرمایه‌گذاری‌های صندوق معمولا تغییر می‌کند اما دو بخش سهام یعنی 5 سهم با بیشترین وزن و سایر سهام، بیشترین سهم را در دارایی‌های این صندوق دارند. بخشی از دارایی‌های این صندوق نیز به سپرده بانکی اختصاص دارد که کمی بیش از ده درصد است.