صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین پایدار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین پایدار یکی از صندوق‌های باسابقه از نوع سهامی است که در سال 1388 به ثبت رسیده است. به این معنی که بخش اعظم دارایی‌های آن از نوع سهام شرکت‌های فهرست شده در بورس می‌باشد. این مساله باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود اما امکان سودآوری را نیز به‌طور همزمان افزایش می‌دهد. در واقع سود سرمایه‌گذاری شما در این صندوق بر اساس تفاوت قیمت خرید و فروش واحدهای آن است.

شرح و عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین پایدار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین پایدار دارای شماره ثبت 10771 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است. باید توجه داشته باشید که ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق از صندوق‌های با درآمد ثابت بیشتر است. همچنین تعداد واحدهای این صندوق نزد سرمایه‌گذاران به بیش از 500 هزار واحد می‌رسد. اطلاعات بازدهی این صندوق را نیز می‌توانید بر اساس دوره‌های زمانی مختلف در سایت آن مشاهده کنید. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین پایدار عبارتند از:

ترکیب دارایی‌های صندوق مشترک نوین پایدار

ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن‌ها است. صندوق مشترک نوین پایدار از نوع در سهام است و به‌همین دلیل بخش اعظم دارایی‌های آن را سهام شرکت‌های بورس تشکیل می‌دهد. اگرچه درصد دارایی‌ها بر اساس معاملات و سرمایه‌گذاری‌های صندوق معمولا تغییر می‌کند اما دو بخش سهام یعنی 5 سهم با بیشترین وزن و سایر سهام، بیشترین سهم را در دارایی‌های این صندوق دارند. بخشی از دارایی‌های این صندوق نیز به سپرده بانکی اختصاص دارد که کمی بیش از ده درصد است.