صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان

صندوق نهال سرمایه ایرانیان بر اساس نتایج برگزاری مجمع آن در بهمن ماه سال 1401 و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار از مدل سرمایه‌گذاری مشترک به مدل صندوق قابل معامله یا ETF تغییر ساختار داده است. این صندوق همچنین صندوقی باسابقه است و مجوز فعالیت خود را در سال 1390 از سازمان بورس دریافت کرده است. نماد این صندوق در بورس ایران، صنهال است.

شرح و عملکرد صندوق نهال سرمایه ایرانیان

برای درک تفاوت بین مدل فعلی (قابل معامله) و مدل پیشین (مشترک) صندوق نهال سرمایه ایرانیان باید بدانید در مدل پیشین، امکان خرید و فروش واحدهای این صندوق وجود نداشت. اما از زمانی که این صندوق به مدل ETF تغییر ساختار داده است، شما می‌توانید با خدمات کارگزاری‌ها واحدهای این صندوق را مانند سهام، خرید و فروش کنید. یک نکته دیگر این میزان ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق، کمتر از ETFهای مبتنی‌بر سهام و بیشتر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت است. این صندوق همچنین دارای سودهای دوره‌ای است که در پانزدهم هر ماه اعمال می‌شوند و اطلاعات به‌روز آن‌ها در سایت صندوق در دسترس عموم قرار دارند. ارکان صندوق نهال سرمایه ایرانیان را با هم مرور می‌کنیم:

ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان

صندوق نهال سرمایه ایرانیان پیش از تغییر ساختار از نوع سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت بوده است. بنابراین در مدل جدید نیز ترکیب دارایی‌های آن به مدل پیشین با ریسک کم سرمایه‌گذاری شباهت دارد. در حال حاضر بیشترین دارایی‌های این صندوق به اوراق مشارکت و سپس به 5 سهم با بیشترین وزن و سپرده بانکی اختصاص دارد. اما می‌توان انتظار داشت ترکیب دارایی‌ها در آینده اندکی متفاوت باشد. از نظر سهم صنایع در دارایی‌های سهامی این صندوق نیز بیشترین سرمایه‌گذاری مربوط به بخش فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای است.