صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان، قابل معامله در بورس با نماد صنهال، از جمله صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. منابع این صندوق اکثرا در دارایی های با درآمد ثابت سرمایه گذاری می گردد و سرمایه گذار می تواند از طریق کلیه کارگزاری های کشور نسبت به خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری اقدام نماید.

شرح و عملکرد صندوق نهال سرمایه ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان در تاریخ 1390/05/15 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384 ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 10923 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سپرده و گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت می شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. نماد صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان در تابلو بورس، صنهال است و شما می‌توانید با خدمات کارگزاری‌ها درست مانند سهام، واحدهای آن را در بازار بورس، خرید و فروش کنید. 

ارکان صندوق نهال سرمایه ایرانیان: 

ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان

صندوق نهال سرمایه ایرانیان پیش از تغییر ساختار از نوع سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت بوده است. بنابراین در مدل جدید نیز ترکیب دارایی‌های آن به مدل پیشین با ریسک کم سرمایه‌گذاری شباهت دارد. در حال حاضر بیشترین دارایی‌های این صندوق به اوراق مشارکت و سپس به 5 سهم با بیشترین وزن و سپرده بانکی اختصاص دارد. اما می‌توان انتظار داشت ترکیب دارایی‌ها در آینده اندکی متفاوت باشد. از نظر سهم صنایع در دارایی‌های سهامی این صندوق نیز بیشترین سرمایه‌گذاری مربوط به بخش فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای است.