معرفی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک میعاد ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری میعاد ایرانیان از جمله صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام و با پرداخت سود (شش ماه یک‌بار) می‌باشد. بخش عمده دارایی های صندوق در سهام سرمایه گذاری می‌گردد، بنابراین سرمایه ‌گذاری در این صندوق دارای ریسک می‌ باشد.

شرح و عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک میعاد ایرانیان

صندوق میعاد ایرانیان در تاریخ 1393/03/24 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384 ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 11280 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارایه درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر 7 روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری مشترک میعاد ایرانیان:

ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک میعاد ایرانیان

مزیت بزرگ سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک میعاد ایرانیان نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در تجربه بالا و تخصص مدیران سرمایه‌گذاری این صندوق در بازار بورس است. برای مثال بیش از نیمی از سهام این صندوق از گروه 5 سهم با بیشترین وزن هستند. این صندوق دارای درصد کمی از سپرده‌گذاری بانکی نیز می‌باشد.