معرفی صندوق فراز اندیش نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین از جمله صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود بوده، و در بیست‌وپنجم هر ماه سود دوره ای محاسبه و یک الی دو روز کاری بعد از بیست‌وپنجم هر ماه به حساب مشتری واریز خواهد شد.

شرح و عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین در تاریخ 1388/10/13 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384 ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 10748 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سپرده و گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز ارایه درخواست صورت می‌گیرد. 

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین: 

ترکیب دارایی‌ها در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین

یکی از مهم‌ترین روش‌های انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری بررسی ترکیب دارایی‌ها در این صندوق‌ها است. زیرا بر اساس همین ترکیب، ریسک سرمایه‌گذاری قابل بررسی است. فراز اندیش نوین از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری با کمترین ریسک است. بیشتری میزان سرمایه‌گذاری این صندوق به اوراق مشارکت و سپس به سپرده بانکی اختصاص دارد. پس از آن نوبت به 5 سهم با بیشترین وزن می‌رسد. بیشترین سهم صنایع نیز در دارایی‌های این صندوق مربوط به دو زمینه بانک‌ها و موسسات اعتباری و محصولات شیمیایی است.