صندوق درآمد ثابت آتيه نوين

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آتیه نوین از جمله صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود بوده، و در پانزدهم هر ماه سود دوره‌ای محاسبه و یک الی دو روز کاری بعد از پانزدهم هرماه به حساب مشتری واریز خواهد شد.

شرح و عملکرد صندوق آتیه نوین

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه نوین در تاریخ 1388/12/22 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384 ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 10765 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سپرده و گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز ارایه درخواست صورت می‌گیرد. 

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آتیه نوین:

ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارای‌های هر صندوق و روش‌های سرمایه‌گذاری آن راهنمای انتخاب صندوق و میزان ریسک صندوق است. آتیه نوین صندوقی با ریسک سرمایه‌گذاری پایین است زیرا بخش اعظم سرمایه‌گذاری این صندوق شامل سپرده و گواهی سپرده بانکی است و بخش کوچکی از آن نیز به سهام و دارایی‌های دیگر اختصاص دارد. همچنین سرمایه‌گذاری‌های این صندوق شامل این بخش‌ها می‌شود: