صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان (با نماد ارمغان)

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان، قابل معامله در بورس با نماد ارمغان، از جمله صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. منابع این صندوق اکثرا در دارایی های با درآمد ثابت سرمایه گذاری می گردد و سرمایه گذار می تواند از طریق کلیه کارگزاری‌های کشور نسبت به خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری اقدام نماید.

شرح و عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله با درآمد ثابت ارمغان ایرانیان در تاریخ1390/07/20 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق‌بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384 ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 10920 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سپرده و گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. نماد صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان در تابلو بورس، ارمغان است و شما می‌توانید با خدمات کارگزاری‌ها درست مانند سهام، واحدهای آن را در بازار بورس، خرید و فروش کنید. 

 ارکان صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان: 

ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان

زمان اعمال سود ماهانه این صندوق، پانزدهم هر ماه است و دو روز بعد این سود به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌شود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق نیز در زمان نگارش این مطلب، بیش از 900 میلیون واحد بوده است. بخش اعظم دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان به اوراق مشارکت اختصاص دارد. سپرده بانکی دومین رتبه را در دارایی‌ها دارد و پنج سهم با بیشترین وزن، سومین رتبه را از نظر حجم در دارایی‌های این صندوق دارد.

;