خبرنامه
خبرنامه

تحلیل ماهانه چشم‌انداز بازارهای سرمایه‌گذاری (آبان 1398)

همانگونه که انتظار می رفت، شاخص کل در مهرماه تحت تاثیر افزایش حجم و ارزش معاملات و ورود نقدینگی جدید سرمایه گذاران خرد با رسیدن به سطح 329.667 واحد طی روز یکشنبه 21 مهرماه، توانست تا نزدیکی کانال 330.000 واحد رشد نموده و در نهایت در پایان مهرماه با افت 20 هزار واحدی در سطح 308.315 واحد آرام بگیرد. شاخص کل هم وزن نیز که تا روز 21 مهرماه سطح جدید 93.920 واحدی را ثبت نموده بود با یک افت 12 هزار واحدی به سطح 81.993 واحد برگشته و اختلاف خود با شاخص کل را از 97 به 76 واحد درصد کاهش داد. با توجه به رشد 2 درصدی شاخص کل، نسبت قیمت به عایدی (گذشته نگر) سهام شرکتهای بورس تهران نیز با رشد 4.3 درصدی از 6.56 واحد در شهریورماه به 6.84 واحد در مهرماه افزایش یافت که حاکی از بهبود18 درصدی آن نیز نسبت به سال گذشته می باشد. با توجه به نشانه های بهبود روابط سیاسی منطقه ای ایران و احتمال توافق تجاری نسبی بین آمریکا و چین و عدم انتظار تغییر محسوس متغیرهای بنیادی، انتظار داریم در ماه پیش رو شاهد جبران افت شاخص کل و به ویژه شاخص هم وزن و سهام های کوچک که با افت بالایی همراه بوده اند باشیم و شاخص کل بتواند از سطح قبلی 330.000 واحد نیز عبور نماید

 

علاقه مندان میتوانند از طریق لینک زیر فایل گزارش را دریافت کنند.

تحلیل ماهانه چشم انداز بازارهای سرمایه گذاری - آبان 1398

 


 تحلیل ماهانه چشم‌انداز بازارهای سرمایه‌گذاری (مهر 1398)

 

تغییرات بازار بدهی در شهریورماه حاکی از رشد7.77  درصدی ارزش بازار در پایان شهریور ماه و افزایش آن از 687 به 770 هزار میلیارد ریال بوده است. اگرچه منحنی بازده اسناد خزانه در پایان شهریورماه از قاعده مشخصی برای توضیح اختلاف نرخ اوراق کوتاه و بلندمدت تبعیت نمی کند ولیکن نرخ بازده تا سررسید اوراق تفاوتی در حدود 2 درصد را بین اوراق 2 ساله و اوراق با سررسید حدود یکسال نشان می دهد. انتظار ما اینست در صورت عدم افزایش نرخ ارز و ثبات قیمت ها، نرخ بهره کوتاه مدت برای مهرماه نیز در حدود فعلی بین 21-23درصد در نوسان باشد. البته با توجه به کسری بودجه دولت در ماههای آتی و افزایش حجم اوراق دولتی، کاهش ارزش اوراق بدهی و صندوق های با درامد ثابت در نتیجه افزایش نرخ بهره دور از انتظار نمی باشد.

 


تحلیل ماهانه چشم‌انداز بازارهای سرمایه‌گذاری (شهریور 1398)

 

تغییــر منابــع صندوق هــای ســرمایه گــذاری در مرداد مــاه حاکـی از رشـد 72 هـزار میلیـارد ریالـی خالـص ارزش دارایـی آنهـا در ایـن مـاه می باشـد کـه عمدتـا بابـت افزایـش 51 هـزار میلیــارد ریالــی صندوقهــای بــا درآمــد ثابــت در ایــن مــاه بــوده و خالــص ارزش دارایــی صندوقهــا را بــه   1.795 میلیـارد ریـال رسـانده اسـت. در بـازار بدهـی نیـز بـا ارزشـی بالــغ بــر 687 هــزار میلیــارد ریــال در پایــان مــرداد، شــاهد تغییــر بااهمیتــی در نــرخ بازدهــی اوراق نبودهایــم و اســناد خزانــه کوتــاه مــدت و بلندمــدت بــا اختلافی  در حــدود 2 درصــد معاملــه شــده اســت. انتظـار ما اینسـت در صـورت عدم افزایش نـرخ ارز و ثبات قیمت هـا، نـرخ بهـره کوتاه مـدت برای شـهریورماه نیز در حـدود فعلی بیـن 21-23 درصـد در نوسـان باشـد. البتـه با توجه بـه احتمال افزایـش کسـری بودجـه دولت در ماههـای آتـی و افزایش حجم اوراق دولتـی، کاهـش ارزش اوراق بدهـی و صندوقهای با درامد ثابـت در نتیجـه افزایش نرخ بهـره دور از انتظار نمی باشـد.


تحلیل چشم انداز اقتصاد ایران، سه ماهه اول سال 1398

با افزایش 31.5 درصدی شاخص کل بورس تهران در سه ماهه نخست سال جاری که انتظار آن نیز در ابتدای سال وجود داشت، فعالان بازار سرمایه به دنبال اطلاعاتی هستند تا بتوانند تحلیلی از چشم انداز بازارهای سرمایه‌گذاری در ماه‌های آینده داشته باشند. در گزارش " تحلیل چشم انداز اقتصاد ایران، سه ماهه اول سال 1398" تامین سرمایه نوین با نگاهی اقتصادی به روند گذشته بازارهای سرمایه‌گذاری و متغیرهای کلان اقتصادی و شبیه سازی وضعیت فعلی با دوره‌های گذشته، تحلیلی خلاصه از چشم انداز اقتصادی در ماه‌های آینده با استفاده از وضعیت اقتصادی سه ماهه نخست 98 ارائه نموده است.

 

تحلیل چشم انداز اقتصاد ایران 1398

 


 

دریافت مشاوره رایگان از متخصصین سرمایه گذاري

درباره ما

گروه تأمین سرمایه نوین به عنوان اولین بانک سرمایه گذاری کشور، با مشارکت بانکهای تجاری و هلدینگهای صنعتی مجوز فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نموده است. صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت تامین سرمایه نوین به عنوان قدیمی ترین صندوق های سرمایه گذاری با ایجاد بازدهی جذاب برای سرمایه گذاران همواره مورد توجه بوده اند لذا تامین سرمایه نوین با ایجاد سامانه جامع صندوق های سرمایه گذاری Nibmarket . com برای کلیه افراد راه حل های سرمایه گذاری متنوعی با مدیریت انواع مختلف از صندوق های سرمایه گذاری از طریق ایجاد امکان صدور و ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ارایه نموده است.

تصویر مجوز
اطلاعات تماس
بخش مرکزی ، شهر تهران، امانیه ، بلوار نلسون ماندلا ، بن بست گل آذین ، پلاک -23
84341000 021
info@novinib.com
ساعت کاری: شنبه تا سه شنبه 7:30 الی 16:30- چهارشنبه 7:30 الی 15:30
کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت متعلق به شرکت تامین سرمایه نوین می باشد.