صندوق مشترک یکم ایرانیان
صندوق مشترک یکم ایرانیان

مدیر صندوق : تامین سرمایه نوین

نوع صندوق: درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود

متولی : شاخص انديشان

تاریخ شروع فعالیت : 1387/11/14

تقسیم سود : ماهانه

صندوق نهال ایرانیان
صندوق نهال ایرانیان

مدیر صندوق : تامین سرمایه نوین

نوع صندوق: درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود

متولی : آوای آگاه

تاریخ شروع فعالیت : 1390/07/19

تقسیم سود : ماهانه

صندوق میعاد ایرانیان
صندوق میعاد ایرانیان

مدیر صندوق : تامین سرمایه نوین

نوع صندوق: سهام

متولی : بهراد مشار

تاریخ شروع فعالیت : 1393/06/05

تقسیم سود : 6 ماهه

صندوق فرازاندیش نوین
صندوق فرازاندیش نوین

مدیر صندوق : تامین سرمایه نوین

نوع صندوق: درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود

متولی : آوای آگاه

تاریخ شروع فعالیت : 1388/10/21

تقسیم سود : ماهانه

صندوق ارمغان ایرانیان
صندوق ارمغان ایرانیان

مدیر صندوق : تامین سرمایه نوین

نوع صندوق: درآمد ثابت و با پیش بینی سود

متولی : بهراد مشار

تاریخ شروع فعالیت : 1390/07/20

تقسیم سود : فصلی

صندوق آتیه نوین
صندوق آتیه نوین

مدیر صندوق : تامین سرمایه نوین

نوع صندوق: درآمد ثابت و با پیش بینی سود

متولی : نیکی گستر

تاریخ شروع فعالیت : 1388/12/26

تقسیم سود : ماهانه

Second slide

چند رسانه ای


  • 1 slide play

    راهنمای استفاده از سامانه " قسمت اول"

  • 2 slide play

    معرفی صندوق های سرمایه گذاری-صندوق یکم ایرانیان

  • 3 slide play

    معرفی صندوق های سرمایه گذاری-صندوق مشترک آتیه نوین