صندوق مشترک یکم ایرانیان
صندوق مشترک یکم ایرانیان

مدیر: تامین سرمایه نوین

نوع: درآمدثابت با پیش‌بینی سود

شروع فعالیت: 1387/11/14

تقسیم سود : ماهانه

صندوق نهال ایرانیان
صندوق نهال ایرانیان

مدیر: تامین سرمایه نوین

نوع: درآمدثابت با پیش‌بینی سود

شروع فعالیت: 1390/07/19

تقسیم سود : ماهانه

صندوق میعاد ایرانیان
صندوق میعاد ایرانیان

مدیر: تامین سرمایه نوین

نوع: سهام

شروع فعالیت: 1393/06/05

تقسیم سود : 6 ماهه

صندوق فرازاندیش نوین
صندوق فرازاندیش نوین

مدیر: تامین سرمایه نوین

نوع: درآمدثابت با پیش‌بینی سود

شروع فعالیت: 1388/10/21

تقسیم سود : ماهانه

صندوق ارمغان ایرانیان
صندوق ارمغان ایرانیان

مدیر: تامین سرمایه نوین

نوع: درآمد ثابت و با پیش بینی سود

شروع فعالیت: 1390/07/20

تقسیم سود : فصلی

صندوق آتیه نوین
صندوق آتیه نوین

مدیر: تامین سرمایه نوین

نوع: درآمد ثابت و با پیش بینی سود

شروع فعالیت: 1388/12/26

تقسیم سود : ماهانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار
صندوق فرازاندیش نوین

مدیر: كارگزاري تامين سرمايه نوين

نوع: سهام

شروع فعالیت: 1388/12/26

تقسیم سود ماهانه : ندارد

Second slide

چند رسانه ای


 • 2 slide play

  معرفی صندوق های سرمایه گذاری-صندوق یکم ایرانیان

 • 1 slide play

  راهنمای استفاده از سامانه " قسمت اول"

 • 3 slide play

  معرفی صندوق های سرمایه گذاری-صندوق مشترک آتیه نوین

 • 3 slide play

  راهنمای استفاده از سامانه " قسمت دوم"

 • 3 slide play

  راهنمای استفاده از سامانه " قسمت سوم"

 • 3 slide play

  آشنایی با صندوق های تامین سرمایه نوین